+31 - (0)10 524 34 44

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Cosinta Service B.V. ondersteunt ook dit jaar de Stichting Look Good…. Feel Better. Deze organisatie geeft op een positieve manier praktische informatie over uiterlijke verzorging aan mensen met kanker. Want wie er goed uitziet, voelt zich vaak ook beter! Deze ondersteuning (sponsoring van diverse John van G make up producten) ligt in het verlengde van onze bedrijfsvoering.

Cosinta is een erkend leer/werkbedrijf en biedt dan ook jaar rond aan studenten diverse stages aan. Op deze wijze werken wij ook mee aan een verbetering van het onderwijs-bedrijfsleven klimaat.

Het onderhoud van ons buitenterrein besteden wij uit aan een enthousiast team van medewerkers van de DSW.

Wij hopen u hiermee inzichtelijk te hebben gemaakt dat ons bedrijf een actieve rol in de samenleving invult maar dat wij hierbij wel doelbewuste keuzes maken.

Peter Luijkx

Algemeen Directeur


ESF-DI subsidie voor Cosinta
3 juli 2019 t/m 2 juli 2020

In 2019 is het project gestart met als doel om de medewerkers van Cosinta zich verder te laten ontwikkelen. Hiervoor is financiële steun verleend vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

 De Europese Unie wil door middel van het ESF de werkgelegenheid in Europa zowel kwantitatief als kwalitatief bevorderen. Het project draait om de volgende punten:
–        Verdere professionalisering van medewerkers door ontwikkeling van specialisaties en interesses.

Om de verschuiving vanuit de markt en de groei van de organisatie te sturen is er een externe adviseur ingehuurd om de medewerkers van Cosinta in dit proces te coachen en begeleiden.

WhatsApp chat